top of page
Search
  • Farmaravinto

Mihin kaikkeen kulutamme energiaa?

Oletko ikinä pohtinut mihin kaikkeen elimistömme saamaansa energiaa lopulta käyttää?

Monet yllättää se, että perusaineenvaihdunta kuluttaa suurimman osan saadusta energiasta (n 80 %). Tällä tarkoitetaan siis elimistön välttämättömien elintoimintojen ylläpitämistä esimerkiksi sydäntoiminnan ylläpitoa ja lämmönsäätelyä.


Fyysinen aktiivisuus kuluttaa 15-30 % energiasta. Tämä on yllättävän pieni osuus, joka on syytä pitää mielessä erityisesti niiden, jotka haluavat painoansa tiputtaa. Liikunta toki tehostaa hoikistumista ja pitää huolta siitä, ettei lihasmassa katoa laihtumisen myötä, mutta pelkkä liikunnan lisääminen ei ole avain painonpudotukseen.


Lisäksi ruoan aiheuttama lämmöntuotto kuluttaa n 10 % energiasta. Tämä kuluu siis esimerkiksi ruoka-aineiden pilkkomiseen, ravintoaineiden kuljettamiseen ja varastoimiseen.


Silloin kun energian saanti on yhtä suurta energian kulutukseen verrattuna, paino pysyy vakiona. Tätä voi ajatella vaikka kiikkulautana, joka ihannetilanteessa on tasapainossa. Jos energian saanti kasvaa kulutusta suuremmaksi lihomme. Vastaavasti energian saannin vähentyminen kulutusta pienemmäksi johtaa laihtumiseen. Yksinkertaista eikö?

8 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page