top of page
Search
  • Farmaravinto

Iän tuomia ravitsemuksen haasteita

Ravinnolla on keskeinen merkitys koko ihmisen eliniän läpi. Monesti ajatellaan ettei vanhemmiten pysty enää vaikuttamaan asioihin. Kuinka väärässä tässä ollaankaan!


Iän mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat meihin jokaiseen yksilöllisesti, mutta ravinnolla on siitä huolimatta keskeinen merkitys terveyden toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa. Mitä paremmin voimme, sitä pidempään pystymme asumaan kotona ja toipumaan erilaisista sairauksista.


Iän myötä riittävään energiansaantiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Energiankulutus pienenee lihasmassan ja liikkumisen vähenemisen myötä. Mutta koska usein fyysisessä aktiivisuudessa voi olla suuriakin eroja, on asia tarkisteltava yksilötasolla. Energiankulutuksen vähentyessä usein myös ruokahalu heikkenee ja eteen voi tulla ongelmia riittävän proteiinin, vitamiinien ja kivennäisaineiden saannissa.


Ruokavalion onkin oltava monipuolinen, maukas ja värikäs. Onnistunut ravintovalmennus ottaa huomioon myös mahdolliset iän mukanaan tuomat ruokarajoitukset ja haasteet esimerkiksi pureskelussa. Ruokavalion on sisällettävä riittävästi proteenia lihaskunnon ylläpitämiseen. Myös riittävä rasvojen saanti on tärkeää. Hyvillä kasvisrasvoilla voidaan tarvittaessa myös turvata helposti riittävää energiansaantia.


Asiasta kiinnostuneiden kannattaa tutustua vuonna 2020 päivitettyyn THL:n oppaaseen Vireyttä seniorivuosiin : ikääntyneiden ruokasuositus, joka löytyy osoitteesta: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/THL_OHJ_4_2020_Vireytt%c3%a4%20seniorivuosiin_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page